Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изготвянето на новия План за развитие на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. ще се проведе Обществено обсъждане на плана, което ще се състои на 14.11.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, ет.1.
Новият План за развитие на община Гоце Делчев е изготвен в резултат на проведени кръгли маси със заинтересованите страни, извършени анкети, получени предложения от граждани, бизнеса и неправителствените организации на територията на община Гоце Делчев. В плана са отразени и всички предложения, включени в Интегрирания план на гр.Гоце Делчев, който касае само територията на общинския център.
В допълнение вашите коментари, предложения и препоръки по така изготвения План за развитие на община Гоце Делчев можете да изпращате и по електронна поща oba@gocenet.net не по-късно от 17.00 ч. на 13.11.2013 г.

План за развитие на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. и
Програмата за реализация на плана
може да изтеглите от посочения линк:
Линк за сваляне : [dox.bg]
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.