Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“ - АСИСТЕНТИ

Публикувано от Администратор 
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“ - АСИСТЕНТИ
20-08-2019 - 10:23:56
Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Гоце Делчев заявление по образец към което прилага:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Автобиография.
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец).
4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.
Заявлението (по образец) се подава в информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.
С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Необходимите документи могат да се изтеглят от прикачените файлове или да се получат на място в общинска администрация Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център.Последна редакция от 2019-08-20 10:50.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilojenie № 4 zayavleniea_za_asistent.docx (34.6 KB)
отвори | свали - deklaracia_asistent_td.docx (13.7 KB)
отвори | свали - deklaracia_asistent_zzdn.docx (14.9 KB)
отвори | свали - deklaracia_lichni_danni_asistent.docx (31.5 KB)
отвори | свали - obrazec avtobiografia.doc (95 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.