На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ/, чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Областна дирекция земеделие определя комисии за землищата на територията на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - zapoved obldir-zemedelie.pdf (1.31 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.