На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, * Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за ,,Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 - с.Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград” с Възложител: Община Гоце Делчев.

Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок от датата на обявяване до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - UIP-PODPORNA STENA TUFCHA.pdf (295.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.