На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до изменение на
уведомление за инвестиционно предложение за което има издадено становище с
Изх. №317/29.01.2018 г. от "Търговско и складово строителство" в ПИ
17395.182.9, местност „ТЕКЕТО“, землище на гр. Гоце Делчев“ в „Жилищно
строителство“ с Възложител: „МОНИ СТРОЙ-2013“ ЕООД

Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение
се подават в рамките на 14-дневен срок от датата на обявяване, до
Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.Последна редакция от 2019-03-13 14:35.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IZMENENIE_IP_MONI_STROI.pdf (2.78 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.