Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на обувки и склад за строителни материали с местоположение: имот с идентификатор 17395.134.6, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от *Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, * Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за
инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на обувки и
склад за строителни материали с местоположение: имот с идентификатор
17395.134.6, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“, землище на гр. Гоце
Делчев, общ. Гоце Делчев“ с Възложител: Петър Василев Гайтанинчев

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение
се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до
Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.Последна редакция от 2019-03-11 09:59.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP_TSEX_OBUVKI_GAITANDJIEV.pdf (3.29 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.