Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване НН на "ВТО - Фургон за обслужваща дейност" в УПИ ХХ-49, кв. 15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград" с Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Публикувано от Администратор 
Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, община Гоце
Делчев осигурява обществен достъп до искане за преценяване на
необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Външно
електрозахранване НН на "ВТО - Фургон за обслужваща дейност" в УПИ ХХ-49,
кв. 15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област
Благоевград" с Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД
Прикачени файлове:
отвори | свали - pril2.pdf (4.63 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.