Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител "ЧЕЗ Разпределение България" АД гр.София

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на „ВТО – фургон за обслужваща дейност“ в УПИ ХХ-49,
кв. 15 по плана на с. Попови ливади, Община Гоце Делчев“ с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София.
Прикачени файлове:
отвори | свали - ИП_ЧЕЗ_БЪЛГАРИЯ.pdf (1.78 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.