На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „За магазин за мебели – Смесена многофункционална зона, в имот с идентификационен №17395.171.5, местност „ТЕКЕТО“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ от Благой Николов Руйчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Солун“ №14.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IN-RUYCHEV.pdf (1.6 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.