Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "КООП-1" ЕООД
05-12-2018 - 08:20:53
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за производство на тестени и сладкарски изделия, намиращо се в УПИ ХІ-170, кв.25, с.Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград".
Прикачени файлове:
отвори | свали - KOOP-1.pdf (1.65 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.