Община Гоце Делчев
обявява свободна работна позиция за длъжността
Ръководител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Цветна Дъга“ – гр. Гоце Делчев


Изисквания за заемане на длъжността:
1.Минимална степен на завършено образование – бакалавър или магистър; специалности - "Социални дейности, "Социална педагогика", "Специална педагогика", "Социален мениджмънт";
2.Професионален опит - минимум 5 (пет) години професионален опит в сферата на социалните дейности, социалната или специална педагогика и/или социалните услуги и не по-малко от 3 (три) години ръководен опит в социалните дейности, социалната или специална педагогика и/или сферата на социалните услуги за деца.
Заявления се подават до 14 декември 2018 г. в информационния център на Община Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.