Заповед № РД-2114 от 02.11.2018 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Благоевград, издадена на основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37, в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за землището на с.Брезница, община Гоце Делчев.



Последна редакция от 2018-12-07 14:16.
Прикачени файлове:
отвори | свали - document (2).pdf (175.7 KB)
Със Заповед № РД-2621 от 04.12.2018 г. се изменя Заповед № РД-2114 от 02.11.2018 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр.Благоевград, в частта:
Комисия за землището на територията на община Гоце Делчев в състав, както следва:
І.Землище с.Брезница, община Гоце Делчев
Председател: Симеон Николов Гърнев - началник на общинска служба по "Земеделие" гр.Гоце Дечев
и членове:
Под № 3 Емилия Никодимова Вълова - главен експерт в област дирекция "Земеделие" гр.Благоевград се заменя с Керанка Иванова Петкова - главен експерт в областна дирекция "Земеделие" гр.Благоевград.
В останалата си част Заповед № РД-2114 от 02.11.2018 г. остава непроменена
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.