РАЗРЕШЕНИЕ от 05.11.2018 г.
за провеждане на публично мероприятие събиране подписи

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №63-00-115/02.11.2018 г. от Сдружение на хора с увреждания – Всички заедно“, гр. Гоце Делчев за провеждане на публично мероприятие – събиране на подписи в подкрепа на инициативата „Системата ни убива“ от 05 до 12 ноември 2018 г., като се разположат маси за събиране на подписи в района на „Попска градина“ и „Фонтана“ в гр. Гоце Делчев.
Във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РАЗРЕШАВАМ:

на Сдружение на хора с увреждания – Всички заедно“, гр. Гоце Делчев да проведе публично мероприятие – събиране на подписи в подкрепа на инициативата „Системата ни убива“ от 05 до 12 ноември 2018 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., като разположат маси за събиране на подписи в района на „Попска градина“ и „Фонтана“ в гр. Гоце Делчев.
Организаторите на кампанията отговарят за спазването на обществения ред при провеждането й.
Копие от разрешението да се публикува на интернет страницата на общината.


ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - razreshenie_publ_izyava.doc (58 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.