Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в конкурс за избор на персонал за изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в община Гоце Делчев“, финансиран с админис

Публикувано от Администратор 
СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в конкурс за избор на персонал за изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в община Гоце Делчев“,
финансиран с административен договор BG05M9OP001-2.010-0563-C01
по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ


1. Списък на допуснатите до интервю кандидати

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Длъжност Дата Час
1.. Николай Славов Калоферов Директор 12.09.2018 г. 10,00 ч.
2. Емилия Димитрова Траханарова Директор 12.09.2018 г. 10,10 ч.
3. Величка Стоянова Топалова Директор 12.09.2018 г. 10,20 ч.
4. Десислава Димитрова Черешарова Директор 12.09.2018 г. 10,30 ч.
5. Елка Борисова Давидова Директор 12.09.2018 г. 10,40 ч.
6. Катерина Георгиева Аврамова Счетоводител 12.09.2018 г. 10,50 ч.
7. Илияна Илиева Андонова Счетоводител 12.09.2018 г. 11,00 ч.
8. Любка Иванова Голешова Счетоводител 12.09.2018 г. 11,10 ч.
9. Ваня Илиева Кюлева Счетоводител 12.09.2018 г. 11,20 ч.
10. Радина Антонова Стоинкова Счетоводител 12.09.2018 г. 11,30 ч.
11. Кемиле Мустафа Шериф Консултант подкрепена заетост 12.09.2018 г. 11,40 ч.
12. Марияна Василева Челебиева Консултант подкрепена заетост 12.09.2018 г. 11,50 ч.
13. Никола Костадинов Делигьозов Работник озеленяване 12.09.2018 г. 13,00 ч.
14. Найле Рамаданова Молова Работник озеленяване 12.09.2018 г. 13,10 ч.
15. Мария Илиева Горанова Работник озеленяване 12.09.2018 г. 13,20 ч.
16. Велизар Адамов Камбуров Работник озеленяване 12.09.2018 г. 13,30 ч.
17. Димитър Иванов Сингарталиев Работник озеленяване 12.09.2018 г. 13,40 ч.
18. Георги Апостолов Саватинов Работник озеленяване 12.09.2018 г. 13,50 ч.
19. Ангел Георгиев Валюков Работник озеленяване 12.09.2018 г. 14,00 ч.
20. Костадин Петров Халкалиев Работник озеленяване 12.09.2018 г. 14,10 ч.
21. Сюлейман Ибраимов Кисьов Работник озеленяване 12.09.2018 г. 14,20 ч.
22. Юсеин Исмаил Айдар Работник озеленяване 12.09.2018 г. 14,30 ч.
23. Георги Тодоров Стамберов Работник озеленяване 12.09.2018 г. 14,40 ч.
24. Николай Димитров Стоянджиков Работник озеленяване 12.09.2018 г. 14,50 ч.
25. Сотир Тодоров Граматиков Работник озеленяване 12.09.2018 г. 15,00 ч.
26. Румен Димитров Каравчев Работник озеленяване 12.09.2018 г. 15,10 ч.
27. Тодор Живков Славов Работник озеленяване 12.09.2018 г. 15,20 ч.
28. Георги Маринов Бялчев Работник озеленяване 12.09.2018 г. 15,30 ч.
29. Димитър Ангелов Витанов Работник озеленяване 12.09.2018 г. 15,40 ч.
30. Виолета Фиданова Абланичка Работник озеленяване 12.09.2018 г. 15,50 ч.
31. Димитър Фидошев Камбуров Работник озеленяване 12.09.2018 г. 16,00 ч.


2. Списък на недопуснатите до интервю кандидати

№ Име, презиме, фамилия Кандидат за длъжност Основания за недопускане
1. Елка Борисова Давидова


Консултант подкрепена заетост В представените документи областта на висшето образование не отговаря на посоченото в обявата.


Интервютата с допуснатите кандидати ще се проведат на 12.09.2018 г. в гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, Общинска администрация, стая № 303.
Прикачени файлове:
отвори | свали - spisak dopusnati intervu.doc (197.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.