Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землището на град Гоце Делчев и с.Мосомище

Публикувано от Администратор 
О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №РД-717/ 02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград, на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев ще се проведат в сградата на Общинска служба Земеделие гр.Гоце Делчев, както следва:
на 16.08.2018 г. от 13.00 ч. - за землищата на гр.Гоце Делчев и с.Мосомище.


СИМЕОН ГЪРНЕВ /П./
Председател на комисия по Заповед № РД-717/ 02.08.2018 г.
на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевградта:Последна редакция от 2018-08-10 11:30.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.