Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС за избор на персонал на общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.010-0563-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ,

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

I. Избор на персонал на общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в гр. Гоце Делчев за следните длъжности:
1. Директор - 1;
2. Счетоводител – 1;
3. Работник озеленяване – 14.

II. Избор на персонал за извършване на подкрепящи дейности по проекта за следните длъжности:
1. Работник озеленяване - наставник - 2;
2. Консултант подкрепена заетост – 1.

III. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации (ако има);
4. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
5. Други документи: служебна бележка (удостоверение) за регистрация в Дирекция „Бюро по труда”; копие на ТЕЛК решение; копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходна професия (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 07.09.2018 г. (включително).
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.
Прикачени файлове:
отвори | свали - avtobiografia obrazec.doc (182.5 KB)
отвори | свали - zaiavlenie obrazec.doc (162 KB)
отвори | свали - DH direktor.doc (178 KB)
отвори | свали - DH rabonik ozeleniavane-nastavnik.doc (156.5 KB)
отвори | свали - DH rabotnik ozeleniavane.doc (151.5 KB)
отвори | свали - DH schetovoditel.doc (151.5 KB)
отвори | свали - 4_obiava sait obshtina.doc (172 KB)
отвори | свали - DH konsultant.doc (157 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.