Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Публикувано от Администратор 
Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година, Общинска служба по земеделие Гоце Делчев информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище на гр.Гоце Делчев, землище с.Мосомище, община Гоце Делчев.
Регистрите са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2018 г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на Общинска служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.