Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Заповед №РД-08-084/04.05.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

Публикувано от Администратор 
ЗАПОВЕД
№РД-08-084/ 04.05.2018 г.

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ; влязло в сила Съдебно решение № 982/14.03.2018г. по административно дело № 1300/2017г. по описа на РС – Гоце Делчев, доклад с вх. № РД-07-1670/ 03.05.2018 г. и Доклад с вх. № № РД-07-1670(1)/ 03.05.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-08-170/ 04.08.2017 г., изменена със Заповед № РД-08-247/ 04.09.2017г. и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“


ОДОБРЯВАМ:

І. Споразумение от 03.05.2018 г. за ползване на земеделски земи за землището на гр. Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 17395, общ. Гоце Делчев за стопанската 2017/ 2018 г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:
Прикачени файлове:
отвори | свали - Zapoved RD-08-084_04052018 37v GDelchev.doc (126 KB)
отвори | свали - Prilozhenie_1_GDelchev.docx (139.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.