Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Конкурс за подбор на персонал на следните длъжности: "Личен асистент" и "Домашен помощник".

Публикувано от Администратор 
Във връзка с финансово споразумение № ФС01-05/28.12.2017г. между Агенция за социално подпомагане и община Гоце Делчев за изпълнение Постановление на Министерски съвет.

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА:

Конкурс за подбор на персонал на следните длъжности: "Личен асистент" и "Домашен помощник" .
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Диплома за завършено образование (копие);
4. Трудова книжка или друг документ удостоверяващ професионален опит (копие);
5. Служебна бележка (удостоверение) за регистрация в Дирекция „Бюро по труда”;
6. Документ за самоличност (копие);
7. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);

Заявление и автобиография могат да се изтеглят от прикачените документи или да се получат на място в общинска администрация Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, партерен етаж, стая № 11.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документите – от 15 януари до 19 януари 2018 г. (включително).
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, партерен етаж, стая № 11.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 5_obrazec zaivlenie za podbor.doc (103.5 KB)
отвори | свали - 6_obrazec avtobiografia.doc (100.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.