Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Набиране на кандидат-потребители на услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”.

Публикувано от Администратор 
Във връзка с финансово споразумение № ФС01-05/28.12.2017г. между Агенция за социално подпомагане и община Гоце Делчев за изпълнение Постановление на Министерски съвет.

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА:

От 15 януари 2018 г. до 19 януари 2018 г. включително, в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, партерен етаж, стая № 11 ще се приемат заявления от кандидат-потребители за почасово ползване на услугите:
• домашен помощник;
• личен асистент;

Допустими кандидати са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Самотно живеещи възрастни хора (над 65 г.) с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Заявлението за кандидатстване и задължителното приложение към него може да намерите в прикачените файлове или на място в Общинска администрация Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, партерен етаж, стая № 11.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

1. документ за самоличност (копие)
2. документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие) – ако е приложимо;
3. експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
4. удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – ако е приложимо;
Прикачени файлове:
отвори | свали - 8_obrazec zaiavlenie za potrebiteli.doc (101.5 KB)
отвори | свали - 9_obrazec prilojenie kam zaiavlenie potrebiteli.doc (106 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.