Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО НА 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

Публикувано от Администратор 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО НА 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"
23-11-2017 - 09:41:27
Община Благоевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект "приеми ме 2015" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, ще осъществи избор на 1 социален работник в Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/, предоставящи услугата "Приемна грижа", със следното работно място и обхват на дейността:
I. Работно място: гр.Гоце Делчев - 1 социален работник на 8 часов работен ден.
Обхват на дейността: община Гоце Делчев.
Повече информация на прикачения файл.
Прикачени файлове:
отвори | свали - obqvlenie (2).pdf (56.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.