Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Заповед № РД-08-499/ 02.11.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград. На основание чл.3, ал.3 т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“ и чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Публикувано от Администратор 
Съгласно Заповед № РД-08-499/ 02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/ или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2017 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, подали до 31.10.2017 г. съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) заявления за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие Гоце Делчев, както следва :

На 08.11.2017 г. от 11.00 ч. – за землището на Брезница.Последна редакция от 2017-11-06 16:15.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Obyava kom 37j 4 Gotse Delchev.doc (81 KB)
отвори | свали - Zapoved 37j 4 Breznitsa.doc (89.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.