Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Издадено Разрешение за строеж №124/20.09.2017г. за обект „Реконструкция на ВЕЛ Обидим 20 kV от една тройка на две тройки от п/ст Гоце Делчев до стълб №57 (РОС 501) с. Баничан“,

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че по искане от "ЧЕЗ Разпределение България" АД е издадено Разрешение за строеж №124/20.09.2017г. за обект „Реконструкция на ВЕЛ Обидим 20 kV от една тройка на две тройки от п/ст Гоце Делчев до стълб №57 (РОС 501) с. Баничан“, общ. Гоце Делчев.
Разрешението за строеж, в едно с одобрените проекти се намират в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, в 14-дневен срок можете да направите възражение по издаденото строително разрешение, чрез кмета на общината до началника на РДНСК - Благоевград.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.