О Б Я В А

Във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинска служба по земеделие – Гоце Делчев обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.3 за землищата на Мусомища и Гоце Делчев в община Гоце Делчев.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2017 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.
СИМЕОН ГЪРНЕВ /П/
Началник на Общинска служба по земеделие Гоце ДелчевПоследна редакция от 2017-08-07 10:12.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.