Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 17395.51.488, 17395.51.489, 17395.51.490, 17395.51.491, 17395.51.492, 17395.51.493, 17395.51. 494, 17395.51.495, 17395.51.496 и 17395.51.487, по одобрени КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"
Прикачени файлове:
отвори | свали - info prilozenie 2.pdf (511.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.