О Б Я В Л Е Н И Е за отчуждаване в гр.Гоце Делчев
16-05-2017 - 13:28:28
На основание чл.21, ал.1 и 2, чл.22, ал.3 и 5 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост Община Гоце Делчев обявява, че ще извърши отчуждаване, за уширяване на улица „Бяло море“ в гр.Гоце Делчев, на 119 квадратни метра от урегулиран поземлен имот І от квартал 101 по плана на гр.Гоце Делчев, от „Медеком инвест” ЕООД гр.Гоце Делчев, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 20 111 /двадесет хиляди сто и единадесет/ лева.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.