Община Гоце Делчев осигурява достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение "Създаване на насаждения от ягоди, малини и боровинки в имоти с №№ 014009, 014011, 014012, 014015, 014017, 014018, 014019, 014020, 013035, 013036 и 013038, землище на с.Брезница, община Гоце Делчев".
Прикачени файлове:
отвори | свали - PRILOJENIE 2.pdf (1.4 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.