Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Публикувано от Администратор 
Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване НН на "Вилна сграда", УПИ V-291, кв.57, местност "Чарка" по плана на с.Брезница, община Гоце Делчев".
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilojenie2-CHEZ.pdf (2.43 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.