Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Актове по ЗУТ

Актове по Закона за устройство на територията 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАСКОВА С АДРЕС ГР.СОФИЯ

от Администратор
17812019-03-20 09:50
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване НН на „Цех за обработка на естествен камък“ в УПИ I, ПИ 027022, м. Балтовици, землище на с. Борово

от Администратор
26812018-12-12 11:25
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.842 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
88912017-12-01 13:22
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с №17395.137.41, местност “Заемджиков чифлик /Мочура” Прикачени файлове

от Администратор
73412017-12-01 13:21
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.6606 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
72712017-12-01 13:15
Последно мнение от Администратор

Oдобрен проект за ПУП-ПР, с който УПИ XXVII-457 от кв.271 по плана на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
74812017-12-01 13:12
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с №025103, местност “Шейновото”, землището на с. Борово Прикачени файлове

от Администратор
88912017-12-01 13:10
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I-2480 от кв. 101, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
71412017-12-01 09:53
Последно мнение от Администратор

Подробен устройствен план – план за застрояване, с който УПИ VII-842 от кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев се отрежда за „дентална клиника“ Прикачени файлове

от Администратор
73312017-11-02 11:05
Последно мнение от Администратор

Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план, с който се предвижда надстрояване на съществуващото 2МЖ в УПИ VI-1732 от кв.34 по плана на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 06212017-08-30 10:30
Последно мнение от Администратор

Подробен устройствен план – план за регулация, с който се предвижда изменение на уличната регулация по улица с о.т.142-о.т.171-о.т.140 от кв.44 по плана на с. Брезница Прикачени файлове

от Администратор
1 04812017-07-14 17:15
Последно мнение от Администратор

ПOДPOБEH УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ОТНОСНО УПИ I-2804 от кв.1351 ПО ПЛАНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
95912017-07-14 16:08
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 031057, местност „Пенковото”, землище на с. Борово

от Администратор
2 25312016-07-22 09:42
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 007060, местност „Лъката”, землище на с. Господинци

от Администратор
2 11912016-07-22 09:41
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 070010, местност „Горна голяма нива”, землище на с. Мусомища

от Администратор
2 16812016-07-22 09:40
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 119004, местност „Мочура”, землище на гр.Гоце Делчев

от Администратор
2 28312016-07-22 09:39
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 114011, местност „Долна шипка”, землище на с. Мусомища

от Администратор
2 14112016-07-22 09:38
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 03006, местност „Кулата”, землище на с. Мусомища

от Администратор
2 04312016-07-22 09:36
Последно мнение от Администратор

Изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот с номер 017013, местност „Кестените”, землище на с. Делчево

от Администратор
3 18012013-11-29 14:40
Последно мнение от Администратор

Изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот с номер 000192, местност „Черешата”, землище на с. Господинци

от Администратор
3 28312013-11-29 14:39
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Общ устройствен план за територията на Община Гоце Делчев, обхващащ всички населени места в общината и землищата й.

от Администратор
3 84712013-11-29 14:38
Последно мнение от Администратор

Изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот № 000385, местност “Летището”, земл. на с. Мосомище,

от Администратор
3 63712013-11-29 14:34
Последно мнение от Администратор