Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
812017-05-25 09:06
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
1412017-05-22 16:46
Последно мнение от Администратор

О Б Я В Л Е Н И Е за отчуждаване в гр.Гоце Делчев

от Администратор
3112017-05-16 13:28
Последно мнение от Администратор

О Б Я В Л Е Н И Е за отчуждаване в с.Делчево

от Администратор
2412017-05-16 13:27
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
2412017-05-16 08:18
Последно мнение от Администратор

Съобщение до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения Прикачени файлове

от Администратор
3712017-05-09 15:23
Последно мнение от Администратор

Откриване на мотосезон 2017 г.

от Администратор
6412017-04-21 14:32
Последно мнение от Администратор

Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
8312017-04-20 09:22
Последно мнение от Администратор

Oбществено обсъждане за изменение на план за регулация и промяна на предназначението на УПИ І от кв. 232 2 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
9712017-04-07 15:27
Последно мнение от Администратор

Списъци, изготвени в изпълнение на § 49, ал. 1 от Закона за горите, включващ имоти със земеделско предназначение Прикачени файлове

от Администратор
12012017-03-20 09:41
Последно мнение от Администратор

"Инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от малини в поземлени имоти с № 017078, 017077, 017013, 017088, 017014, 013034 и 0160085, в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев“. Прикачени файлове

от Администратор
10712017-03-20 09:13
Последно мнение от Администратор

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
16212017-03-07 11:54
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ за работно място - социален работник Прикачени файлове

от Администратор
31012017-02-28 11:04
Последно мнение от Администратор

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА Прикачени файлове

от Администратор
31412017-02-20 11:18
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
37912017-01-24 14:53
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ЯБЪЛКОВА И ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
34912017-01-17 14:05
Последно мнение от Администратор

Изменение на издадени заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017г. Прикачени файлове

от Администратор
41012016-12-30 13:09
Последно мнение от Администратор

Инвестиционното предложение за: Извършване на ремонтно- възстановителни работи на разрушен участък от дясната дига и берма на река Места при км 14+750, землище на с. Борово”,община Гоце Делчев, област Благоевград. Прикачени файлове

от Администратор
58412016-10-20 14:42
Последно мнение от Администратор

Oтчуждаване на части от имоти, частна собственост, във връзка с изграждане на обект “Околовръстен път на град Гоце Делчев“ в местностите “Текето” и „Ташков мост“ в землището на гр.Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
81912016-10-20 10:37
Последно мнение от Администратор

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2016-2017 г. Прикачени файлове

от Администратор
70112016-10-10 12:49
Последно мнение от Администратор

Заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

от Администратор
68912016-08-16 14:24
Последно мнение от Администратор

Заповеди по реда на чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), за стопанската 2015/ 2016 г., за землището на гр. Гоце Делчев, с. Мусомища, община Гоце Делчев. Прикачени файлове

от Администратор
74312016-08-09 09:20
Последно мнение от Администратор

Лятна програма за ангажиране свободното време на ДЕЦАТА! Прикачени файлове

от Администратор
1 01112016-06-15 15:26
Последно мнение от Администратор

Провеждане на кампания „Седмица на здравословното хранене“

от Администратор
85312016-06-09 11:05
Последно мнение от Администратор

Инвестиционно предложение за „ Изграждане на нова кравеферма за отглеждане на 200 бр. месодайни животни, силажни ями, торова лагуна и сеновал“, в поземлен имот № 031139, находящ се в м. „Краището“, землище с. Мусомища Прикачени файлове

от Администратор
97312016-06-07 08:37
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.130.275 И 17395.130.276 Прикачени файлове

от Администратор
88412016-06-02 10:28
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ С ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР 4,85 КУБ.М. НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪТРЕШНО ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН "ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
82712016-05-27 13:36
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ДО 150 БР. ЖИВОТНИ В ПИ № 098009, М. "ПАПОТО", ЗЕМЛИЩЕ НА С. МУСОМИЩА, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
83512016-05-27 13:33
Последно мнение от Администратор

Обява за набиране на персонал за социалната услуга "Кризисен център"

от Администратор
1 16512016-05-25 15:35
Последно мнение от Администратор

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА "КОНЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ ДО 50 БР. ЖИВОТНИ" В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 029009 С ПЛОЩ 11.600ДКА, В МЕСНОСТТА "ПЕНКОВОТО" ЗЕМЛИЩЕ НА С. БОРОВО, ОБЩ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
89612016-05-18 16:53
Последно мнение от Администратор