Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
5112017-08-07 11:33
Последно мнение от Администратор

Обява във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

от Администратор
2612017-08-07 10:11
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
2312017-08-07 09:52
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО НА 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА НЕПЪЛЕН /4 Ч./ РАБОТЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" Прикачени файлове

от Администратор
4112017-07-31 16:38
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
5812017-07-20 16:21
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
4812017-07-20 16:19
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС за длъжността “Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в Общинска администрация – Гоце Делчев

от Администратор
8512017-07-19 10:27
Последно мнение от Администратор

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
4912017-07-14 08:01
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: Л.В.В Прикачени файлове

от Администратор
5612017-07-13 15:40
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "КООП-1" ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
5812017-07-11 14:02
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД Прикачени файлове

от Администратор
5112017-07-10 10:31
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД Прикачени файлове

от Администратор
3912017-07-10 10:29
Последно мнение от Администратор

Информацията по Приложение № 2 на инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработвателно предприятие в поземлен имот № 025103, местност "Шейновото", землище с. Борово, община Гоце Делчев с Възложител ЕТ "Вера Герова" Прикачени файлове

от Администратор
5812017-07-07 09:06
Последно мнение от Администратор

Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 2232” , с местоположение: на покрива на сграда с идентификатор 17395.501.1545.1 и административен адрес: ул.“Шар планина“ № 4, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевгр Прикачени файлове

от Администратор
5612017-07-07 09:04
Последно мнение от Администратор

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
6912017-07-04 17:12
Последно мнение от Администратор

П Р О Т О К О Л за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
5312017-07-04 11:08
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
5912017-06-26 10:40
Последно мнение от Администратор

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
6412017-06-21 16:20
Последно мнение от Администратор

Лятна програма за ангажиране свободното време на ДЕЦАТА! Прикачени файлове

от Администратор
54012017-06-19 10:31
Последно мнение от Администратор

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
7712017-06-08 10:14
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
6112017-06-07 14:17
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
9512017-05-25 09:06
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
7712017-05-22 16:46
Последно мнение от Администратор

О Б Я В Л Е Н И Е за отчуждаване в гр.Гоце Делчев

от Администратор
13612017-05-16 13:28
Последно мнение от Администратор

О Б Я В Л Е Н И Е за отчуждаване в с.Делчево

от Администратор
9612017-05-16 13:27
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Прикачени файлове

от Администратор
8012017-05-16 08:18
Последно мнение от Администратор

Съобщение до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения Прикачени файлове

от Администратор
13212017-05-09 15:23
Последно мнение от Администратор

Откриване на мотосезон 2017 г.

от Администратор
14012017-04-21 14:32
Последно мнение от Администратор

Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
20912017-04-20 09:22
Последно мнение от Администратор

Oбществено обсъждане за изменение на план за регулация и промяна на предназначението на УПИ І от кв. 232 2 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
16612017-04-07 15:27
Последно мнение от Администратор