Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
6312018-03-12 13:08
Последно мнение от Администратор

Обществено обсъждане на предварителен проект за общ устройствен план за територията на община Гоце Делчев и на екологичната оценка към него

от Администратор
23012018-02-09 17:18
Последно мнение от Администратор

Конкурс за подбор на персонал на следните длъжности: "Личен асистент" и "Домашен помощник". Прикачени файлове

от Администратор
26312018-01-12 16:12
Последно мнение от Администратор

Набиране на кандидат-потребители на услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”. Прикачени файлове

от Администратор
21012018-01-12 16:09
Последно мнение от Администратор

Заповед № РД-08-613/28.12.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград. На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Прикачени файлове

от Администратор
20612018-01-03 08:43
Последно мнение от Администратор

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
28112017-12-22 14:04
Последно мнение от Администратор

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
32012017-12-22 14:02
Последно мнение от Администратор

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Екология и административен контрол” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
27712017-12-22 14:01
Последно мнение от Администратор

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел “Екология и административен контрол”

от Администратор
25412017-12-04 17:15
Последно мнение от Администратор

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”

от Администратор
27112017-12-04 17:13
Последно мнение от Администратор

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел “Устойчиво развитие, програми и проекти” в Общинска администрация – Гоце Делчев.

от Администратор
26612017-12-04 16:46
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО НА 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" Прикачени файлове

от Администратор
27812017-11-23 09:41
Последно мнение от Администратор

Заповед № РД-08-499/ 02.11.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград. На основание чл.3, ал.3 т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“ и чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските Прикачени файлове

от Администратор
22912017-11-06 16:07
Последно мнение от Администратор

Заповед № 771 от 31.10.2017г. относно регистриране на домашни любимци - кучета. Прикачени файлове

от Администратор
38712017-11-01 15:01
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2017-2018 г.; Прикачени файлове

от Администратор
24712017-10-10 08:40
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
28012017-10-06 08:26
Последно мнение от Администратор

Издадено Разрешение за строеж №124/20.09.2017г. за обект „Реконструкция на ВЕЛ Обидим 20 kV от една тройка на две тройки от п/ст Гоце Делчев до стълб №57 (РОС 501) с. Баничан“,

от Администратор
23012017-10-05 10:05
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга “ Център за социална рехабилитация и интеграция ” в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Прикачени файлове

от Администратор
38212017-09-20 13:07
Последно мнение от Администратор

Заповеди за изменение състава на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
27612017-09-05 08:50
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: Н.Л.Д Прикачени файлове

от Администратор
32112017-08-30 11:44
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: ЕТ "ИВАН ХРИСИМОВ" Прикачени файлове

от Администратор
31912017-08-30 11:42
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. " Прикачени файлове

от Администратор
32912017-08-24 09:48
Последно мнение от Администратор

Информацията по Приложение № 2 на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" Прикачени файлове

от Администратор
34112017-08-22 11:05
Последно мнение от Администратор

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
42612017-08-07 11:33
Последно мнение от Администратор

Обява във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

от Администратор
29512017-08-07 10:11
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
27812017-08-07 09:52
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО НА 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА НЕПЪЛЕН /4 Ч./ РАБОТЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" Прикачени файлове

от Администратор
33312017-07-31 16:38
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
38212017-07-20 16:21
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
30312017-07-20 16:19
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС за длъжността “Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в Общинска администрация – Гоце Делчев

от Администратор
39912017-07-19 10:27
Последно мнение от Администратор