Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Заповед № РД-08-499/ 02.11.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград. На основание чл.3, ал.3 т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“ и чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските Прикачени файлове

от Администратор
2812017-11-06 16:07
Последно мнение от Администратор

Заповед № 771 от 31.10.2017г. относно регистриране на домашни любимци - кучета. Прикачени файлове

от Администратор
6012017-11-01 15:01
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2017-2018 г.; Прикачени файлове

от Администратор
5812017-10-10 08:40
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
7212017-10-06 08:26
Последно мнение от Администратор

Издадено Разрешение за строеж №124/20.09.2017г. за обект „Реконструкция на ВЕЛ Обидим 20 kV от една тройка на две тройки от п/ст Гоце Делчев до стълб №57 (РОС 501) с. Баничан“,

от Администратор
4712017-10-05 10:05
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС за възлагане на управлението на социалната услуга “ Център за социална рехабилитация и интеграция ” в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Прикачени файлове

от Администратор
12612017-09-20 13:07
Последно мнение от Администратор

Заповеди за изменение състава на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
8712017-09-05 08:50
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: Н.Л.Д Прикачени файлове

от Администратор
10312017-08-30 11:44
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: ЕТ "ИВАН ХРИСИМОВ" Прикачени файлове

от Администратор
9612017-08-30 11:42
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. " Прикачени файлове

от Администратор
11312017-08-24 09:48
Последно мнение от Администратор

Информацията по Приложение № 2 на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" Прикачени файлове

от Администратор
11112017-08-22 11:05
Последно мнение от Администратор

Допуснати кандидати до конкурса за длъжността “Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
18112017-08-07 11:33
Последно мнение от Администратор

Обява във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

от Администратор
11012017-08-07 10:11
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Прикачени файлове

от Администратор
9912017-08-07 09:52
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО НА 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА НЕПЪЛЕН /4 Ч./ РАБОТЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" Прикачени файлове

от Администратор
14012017-07-31 16:38
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
15312017-07-20 16:21
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
12612017-07-20 16:19
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС за длъжността “Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в Общинска администрация – Гоце Делчев

от Администратор
19112017-07-19 10:27
Последно мнение от Администратор

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
12412017-07-14 08:01
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: Л.В.В Прикачени файлове

от Администратор
13012017-07-13 15:40
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "КООП-1" ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
12912017-07-11 14:02
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД Прикачени файлове

от Администратор
11412017-07-10 10:31
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение, с Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД Прикачени файлове

от Администратор
9912017-07-10 10:29
Последно мнение от Администратор

Информацията по Приложение № 2 на инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработвателно предприятие в поземлен имот № 025103, местност "Шейновото", землище с. Борово, община Гоце Делчев с Възложител ЕТ "Вера Герова" Прикачени файлове

от Администратор
12412017-07-07 09:06
Последно мнение от Администратор

Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 2232” , с местоположение: на покрива на сграда с идентификатор 17395.501.1545.1 и административен адрес: ул.“Шар планина“ № 4, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевгр Прикачени файлове

от Администратор
13612017-07-07 09:04
Последно мнение от Администратор

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
13512017-07-04 17:12
Последно мнение от Администратор

П Р О Т О К О Л за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
11912017-07-04 11:08
Последно мнение от Администратор

Обявяване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград. Прикачени файлове

от Администратор
14012017-07-04 10:57
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
11412017-06-26 10:40
Последно мнение от Администратор

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
12212017-06-21 16:20
Последно мнение от Администратор